وضعیت تولیدکنندگان دارو در بازار سرمایه برای دوره مالی منتهی به 1399/09/30

صنعـت دارو بـه سـبب ارتبـاط نزدیـک و مسـتقیمی کـه بـا سلامت جوامع بشری دارد از جمله صنایع استراتژیک به شمار می رود که ترکیب آن با دانش و تکنولوژی زمینه های پیشرفت در اقتصاد هر کشوری را فراهم می کند. می تـوان گفـت بیـش از نیمـی از مـواد اولیه مورد نیاز صنعـت دارو وارداتـی می باشـد؛ بنابراین دو ریسک اصلی که فعالیتهای دارویی را تهدید می کند تحریمها ، نوسانات نرخ ارز، عدم تخصیص به موقع و کافی ارز برای تأمین مواد اولیه و جانبی دارویی می باشد.

در نیمه اول سال ۹۹ برخی از داروها که به اصطلاح به آن‌ها (otc) او تی سی (داروهای بدون نسخه مثل قرص سرما خوردگی و غیره) گفته می‌شود، آزاد شدند و ارز ۴۲۰۰ برای آنها حذف شد.

طی هفته های گذشته نیز حذف ارز دولتی شرکت های داروسازی یکی از موضوعات مهم در این صنعت بوده است. اما اثر این اقدام چه خواهد بود؟

ادامه مطلب را دانلود کنید

کلیه تحلیلها نظرات کارشناسان می باشد و هیچ سیگنال خرید و فروشی نیست.

نویسنده: سایت آفتاب بورس

تحلیل و آموزش بورس در اصفهان (آفتاب بورس)

📤 به کانال ما بپیوندید   https://t.me/aftabesf

 

جدیدترین کلاس ها

نمایش همه

هدف این دوره آموزشی آشنایی سرمایه گذار با سامانه کدال، صورت های مالی و سایر گزارش های منتشر شده در سامانه کدال

  • روز های کلاس
  • ساعت های کلاس
  • کد کلاس 6
0تومان

اگر به دنبال راهی برای کسب درآمد بیشتر هستید... اگر می‌خواهید در کنار معاملات و فعالیت‌های اقتصادی خود، د

  • روز های کلاس
  • ساعت های کلاس
  • کد کلاس 5
0تومان

  • روز های کلاس
  • ساعت های کلاس
  • کد کلاس 1
0تومان

با ما همراه باشید