اثر جنگ اوکراین و روسیه بر صنعت شکر در جهان

شاید درنگاه نخست به نظر برسد شکر از نظر اهمیت در اندازه گندم و برنج و ذرت و سویا نیست اما واقعیت این است که شکر به مثابه یک کالای راهبردی در تأمین کالری مورد نیاز شهروندان جهان نقش پررنگ وسهم بالایی دارد. بسیاری از خانواده ها در کشورهای جهان با مصرف مستقیم شکر انرژی و کالری به دست می آورند و سهم شکر در تولید سایر فراورده های غذایی نیز قابل اعتنا است. به همین دلیل است که در داستان آزادســازی تجارت جهانی آزادسازی شــکربه محل اختلاف اتحادیه اروپا از یک سو وهند وبرزیل ازسوی دیگر منجرشد. در داستان اوکراین مسأله شکر هنوز به طور مستقیم طرح نشده اما بسیاری از کشــورهای جهان به این سو می روند که سهم ذخایر کلی شکررا افزایش دهند. به این ترتیب درهفته ها و ماههــای آینده و در صورت ادامه جنگ باید شــاهد افزایش بیشتر تقاضا برای شــکر درســطح جهان باشــیم. تقاضای فزاینده احتمالی برای شکر دربازار جهانی قیمت را تحت تأثیر قرارداده و هزینه واردات برای وارد کنندگان بزرگ افزایش می یابد.


علاوه براین بــا ادامه جنگ وافزایش تقاضا برای گندم و ذرت و دانه های روغنی که تا امروز روسیه و اوکراین سهم قابل توجهی در زنجیره تولید و توزیع آن داشتند و حال تنگناهای صادراتی دارند و به ویژه روســیه که از این توانایی اش برای تحمیل خواسته هایش به اوکراین استفاده می کند و سهم خود را از تولید شکر کاهش داد. این اتفاق برای برخی تولید کنندگان اصلی شکر درجهان یعنی برزیل و هند وحتی پاکســتان نیز رخ داد. برزیل شکر خود را به جای فروش در بازارهای جهانی به تولید اتانول که جانشــین بنزین است اختصاص داد. زیرا این اتفاق برای آنها سود بیشتری دارد. این رخداد نیز بازار شــکر در جهان را با کمبود عرضه مواجه کرد به ویژه اینکه کشــورهایی مثل تایلند و دیگر کشــورهایی که در تولید این محصول ســهم بالایی دارند نیز این راهبرد را در پیش گرفتند. علاوه براین افزایش قیمت انواع کود که روسیه در تولید آن سهم بالایی دارد هزینه تولید انواع محصولات زراعی از جمله چغندر ونیشــکر را افزایش داده و به رونق کشورهای ضعیف در بخش کشاورزی آسیب جدی وارد می‌کند. در ایران نیز تأثیر جنگ اوکراین بر بازار مواد غذایی یک بار در سطح ملی باید بررسی شــود. در صورتی که نسبت قیمت خرید گندم و چغندر در بازار ملی زراعت به زیان چغندر باشــد احتمال روند کاهنده اختصاص زمین به کشــت چغندر و رویکرد بیشتر به کشت دیگر محصولات افزایش می یابد.

 

جدیدترین کلاس ها

نمایش همه

هدف این دوره آموزشی آشنایی سرمایه گذار با سامانه کدال، صورت های مالی و سایر گزارش های منتشر شده در سامانه کدال

 • روز های کلاس
 • ساعت های کلاس
 • کد کلاس 6
0تومان

اگر به دنبال راهی برای کسب درآمد بیشتر هستید... اگر می‌خواهید در کنار معاملات و فعالیت‌های اقتصادی خود، د

 • روز های کلاس
 • ساعت های کلاس
 • کد کلاس 5
0تومان

 • روز های کلاس
 • ساعت های کلاس
 • کد کلاس 4
0تومان

 • روز های کلاس
 • ساعت های کلاس
 • کد کلاس 3
0تومان

 • روز های کلاس
 • ساعت های کلاس
 • کد کلاس 1
0تومان

با ما همراه باشید