اثر جنگ اوکراین و روسیه بر صنعت شکر در جهان

شاید درنگاه نخست به نظر برسد شکر از نظر اهمیت در اندازه گندم و برنج و ذرت و سویا نیست اما واقعیت این است که شکر به مثابه یک کالای راهبردی در تأمین کالری مورد نیاز شهروندان جهان نقش پررنگ وسهم بالایی دارد. بسیاری از خانواده ها در کشورهای جهان با مصرف مستقیم شکر انرژی و کالری به دست می آورند و سهم شکر در تولید سایر فراورده های غذایی نیز قابل اعتنا است. به همین دلیل است که در داستان آزادســازی تجارت جهانی آزادسازی شــکربه محل اختلاف اتحادیه اروپا از یک سو وهند وبرزیل ازسوی دیگر منجرشد. در داستان اوکراین مسأله شکر هنوز به طور مستقیم طرح نشده اما بسیاری از کشــورهای جهان به این سو می روند که سهم ذخایر کلی شکررا افزایش دهند. به این ترتیب درهفته ها و ماههــای آینده و در صورت ادامه جنگ باید شــاهد افزایش بیشتر تقاضا برای شــکر درســطح جهان باشــیم. تقاضای فزاینده احتمالی برای شکر دربازار جهانی قیمت را تحت تأثیر قرارداده و هزینه واردات برای وارد کنندگان بزرگ افزایش می یابد.


علاوه براین بــا ادامه جنگ وافزایش تقاضا برای گندم و ذرت و دانه های روغنی که تا امروز روسیه و اوکراین سهم قابل توجهی در زنجیره تولید و توزیع آن داشتند و حال تنگناهای صادراتی دارند و به ویژه روســیه که از این توانایی اش برای تحمیل خواسته هایش به اوکراین استفاده می کند و سهم خود را از تولید شکر کاهش داد. این اتفاق برای برخی تولید کنندگان اصلی شکر درجهان یعنی برزیل و هند وحتی پاکســتان نیز رخ داد. برزیل شکر خود را به جای فروش در بازارهای جهانی به تولید اتانول که جانشــین بنزین است اختصاص داد. زیرا این اتفاق برای آنها سود بیشتری دارد. این رخداد نیز بازار شــکر در جهان را با کمبود عرضه مواجه کرد به ویژه اینکه کشــورهایی مثل تایلند و دیگر کشــورهایی که در تولید این محصول ســهم بالایی دارند نیز این راهبرد را در پیش گرفتند. علاوه براین افزایش قیمت انواع کود که روسیه در تولید آن سهم بالایی دارد هزینه تولید انواع محصولات زراعی از جمله چغندر ونیشــکر را افزایش داده و به رونق کشورهای ضعیف در بخش کشاورزی آسیب جدی وارد می‌کند. در ایران نیز تأثیر جنگ اوکراین بر بازار مواد غذایی یک بار در سطح ملی باید بررسی شــود. در صورتی که نسبت قیمت خرید گندم و چغندر در بازار ملی زراعت به زیان چغندر باشــد احتمال روند کاهنده اختصاص زمین به کشــت چغندر و رویکرد بیشتر به کشت دیگر محصولات افزایش می یابد.

 

  • Eric Jones
    10:23:21 1401/04/08

    Hey there, I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found aftabbourse.ir after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like it’s working well. So here’s my question – what happens AFTER someone lands on your site? Anything? Research tells us at least 70% of the people who find your site, after a quick once-over, they disappear… forever. That means that all the work and effort you put into getting them to show up, goes down the tubes. Why would you want all that good work – and the great site you’ve built – go to waste? Because the odds are they’ll just skip over calling or even grabbing their phone, leaving you high and dry. But here’s a thought… what if you could make it super-simple for someone to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket? You can – thanks to revolutionary new software that can literally make that first call happen NOW. Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re still there at your site. You know, strike when the iron’s hot! CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. When targeting leads, you HAVE to act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better! That’s why you should check out our new SMS Text With Lead feature as well… once you’ve captured the phone number of the website visitor, you can automatically kick off a text message (SMS) conversation with them. Imagine how powerful this could be – even if they don’t take you up on your offer immediately, you can stay in touch with them using text messages to make new offers, provide links to great content, and build your credibility. Just this alone could be a game changer to make your website even more effective. Strike when the iron’s hot! CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do for your business – you’ll be amazed. Thanks and keep up the great work! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately! It even includes International Long Distance Calling. Stop wasting money chasing eyeballs that don’t turn into paying customers. CLICK HERE https://jumboleadmagnet.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://jumboleadmagnet.com/unsubscribe.aspx?d=aftabbourse.ir

جدیدترین کلاس ها

نمایش همه

اگر به دنبال راهی برای کسب درآمد بیشتر هستید... اگر می‌خواهید در کنار معاملات و فعالیت‌های اقتصادی خود، د

  • روز های کلاس
  • ساعت های کلاس
  • کد کلاس 5
0تومان

با ما همراه باشید