کارنامه فروش فصلی گروه غذایی در سال 1399 (آموزش بورس اصفهان)

صنایع غذایی در گروه رشته فعالیت‌های کم‌دوام دسته‌بندی می‌شود که بر این اساس تقریباً تمام سرمایه‌گذاری در آن توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. به طور کلی تفکیک رشته فعالیت‌های کم‌دوام بر حسب نوع مالکیت بیانگر این واقعیت است که بخش خصوصی به طور تاریخی عمدتاً در این حوزه از صنایع فعالیت کرده و وزن قابل توجهی بیش از ۹۰ درصد برای خود به دست آورده است. به این ترتیب ساختار موجود تولید در این حوزه بسیار رقابتی‌تر از دیگر حوزه‌هاست و درجه انحصار و تمرکز در آن ناچیز است.

شرکت‌های فعال گروه غذایی در بازار سرمایه را به دلیل متنوع بودن فعالیت‌ها می‌توان به چند گروه تقسیم کرد؛ شرکت‌های تولیدکننده انواع خوراکی، آبمیوه، لبنیات، رب و کنسرو و روغن.

در این نوشتار کوتاه فارغ از هر نوع تقسیم بندی قصد داریم تا عملکرد فصلی درآمد فروش شرکتهای این گروه را بررسی و مقایسه نماییم. کلیه متغیرهای مورد بررسی بصورت فصل آخر سال ۹۹ نسبت به سه فصل اول مقایسه شده اند که شامل درآمد فروش، نرخ تورم و تعداد فروش می باشند. درآمد فروش شرکتها متاثر از دو متغیر تعداد و نرخ فروش می باشد.

افرادی که مرتبا آگهی های سامانه کدال را پیگیری می کنند بخوبی می دانند، شرکتهاییکه بر روی محصولات خود افزایش نرخ دریافت می کنند ملزم به افشای اطلاعات هستند که در بازارهای متعادل و یا رشدی این نوع اطلاعیه ها می تواند تاثیر خوبی بر روی قیمت سهم بگذارد به این علت که با افزایش نرخ محصولات درآمد فروش شرکتها نیز افزایش خواهد یافت و شرکت به مدد این افزایش نرخ و با در نظر گرفتن هزینه ها ی مواد اولیه و سایر شرایط احتمالا سودسازی مناسب تری خواهد داشت (اتفاقی که در سالهای ابرتورم رخ می دهد). از سویی دیگر تحلیل گران بنیادی همیشه به دنبال افزایش نرخ محصولات شرکتها و پیش بینی آن می باشند. بنابراین مسئله افزایش نرخ نکته مثبت و مهمی می باشد. با این وجود هدف ما مقایسه عملکرد و توانمندی شرکتها در فروش می باشد. بنابراین شرکتی که در بازه زمانی مورد بررسی افزایش نرخ داشته و افزایش نرخ آن بیش از متوسط گروه می باشد امتیاز صفر دریافت می کند. شرکتی که افزایش تعداد فروش داشته و افزایش فروشش بیش از متوسط گروه می باشد به تناسب از امتیاز بیشتری برخوردار می شود. هر چه رنگ خانه ها سبز پررنگ باشد امتیاز بیشتر و رنگ قرمز امتیاز صفر را نشان می دهد. در مجموع هر شرکتی حداکثر ۸ امتیاز می تواند دریافت نماید. (امتیاز رنگها از صفر تا چهار می باشد که نسبت به میانگین گروه سنجیده شده است). جدول زیر این موارد را بیان می کند.

با توجه به جدول بیشترین امتیاز مربوط به شرکت غنوش بوده و شرکتهای غشان، غمهر و غشاذر در رده بعدی و بصورت همسان قرار می گیرند.

نویسنده: سایت آفتاب بورس

  کانال ما دنبال نمایید.    https://t.me/aftabesf

۲۵/۰۱/۱۴۰۰

 

جدیدترین کلاس ها

نمایش همه

هدف این دوره آموزشی آشنایی سرمایه گذار با سامانه کدال، صورت های مالی و سایر گزارش های منتشر شده در سامانه کدال

  • روز های کلاس
  • ساعت های کلاس
  • کد کلاس 6
0تومان

اگر به دنبال راهی برای کسب درآمد بیشتر هستید... اگر می‌خواهید در کنار معاملات و فعالیت‌های اقتصادی خود، د

  • روز های کلاس
  • ساعت های کلاس
  • کد کلاس 5
0تومان

  • روز های کلاس
  • ساعت های کلاس
  • کد کلاس 1
0تومان

با ما همراه باشید