تحلیل تکنیکال حکشتی 99/11/12

تحلیل تکنیکال حکشتی ۹۹/۱۱/۱۲ https://aparat.com/v/Dk8gH تحلیل گر: مهدی صفری تحلیل هاصرفا نظرات کارشناسان است و هیچ گون

عرضه اولیه کزغال

بیشترین درصد افزایش آخرین قیمت نسبت به قیمت پایانی در بورس در پایان معاملات 99/11/12

کتاب تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها

تحلیل تکنیکال شاخص کل 1399/11/10

تحلیل تکنیکال حکشتی 99/11/12

تحلیل تکنیکال حکشتی ۹۹/۱۱/۱۲ https://aparat.com/v/Dk8gH تحلیل گر: مهدی صفری تحلیل هاصرفا نظرات کارشناسان است و هیچ گونه سیگنال خرید و فروشی ارائه نمی گردد. آموزش بورس اصفهان (آفتاب بورس)

عرضه اولیه کزغال

🔷👈نماد: #کزغال 🔷👈 حداکثر میزان سهمیه هر فرد: ۶۰ سهم 🔷👈 دامنه قیمت: ۱۹۵۰۰ تا ۲۰۵۰۰ ریال 🔷👈 زمان ثبت سفارش عرضه: صبح روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ باروش بوک بیلدینگ 🔴🔵⚫️👈 پیش بینی مبلغ مورد نیاز خرید عر

بیشترین درصد افزایش آخرین قیمت نسبت به قیمت پایانی در بورس در پایان معاملات 99/11/12

بیشترین درصد افزایش آخرین قیمت نسبت به قیمت پایانی در بورس در پایان معاملات 99/11/12 آموزش و تحلیل بورس اصفهان (آفتاب بورس)

کتاب تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست ها

از چه روشی برای تحلیل سهام استفاده می کنید؟ آیا تاکنون تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال معامله می کردید؟ به نظر شما معامله گران حرفه ای فقط با تحلیل نمودارها معامله می کنند؟ چرا وقتی شرایط بازار خوب ن

تحلیل تکنیکال شاخص کل 1399/11/10

تحلیل تکنیکال شاخص کل https://aparat.com/v/YQ۸im

تحلیل صورتهای مالی شرکتهای پخش دارو

---

وضعیت تولیدکنندگان دارو در بازار سرمایه برای دوره مالی منتهی به 1399/09/30

صنعـت دارو بـه سـبب ارتبـاط نزدیـک و مسـتقیمی کـه بـا سلامت جوامع بشری دارد از جمله صنایع استراتژیک به شمار می رود که ترکیب آن با دانش و تکنولوژی زمینه های پیشرفت در اقتصاد هر کشوری را فراهم می کند. م

جدیدترین کلاس ها

نمایش همه

با ما همراه باشید